Leverandør av
næringsbygg

Leverandør av næringsbygg

Factor er et entreprenør -
selskap med spisskompetanse på næringsbygg

Factor AS er et entreprenørselskap med
spisskompetanse på næringsbygg


Vi leverer bærekraftige næringsbygg for industri, handel og logistikk.

Vår kjerne

Factor AS er et entreprenørselskap som gjennomfører prosjekter med arbeidsprosesser i et
ledelses- og prosjektstyringssystem.

Systemet er utviklet av nøkkelpersonell i Factor som har ledererfaring og entreprenørkompetanse
for levering av næringsbygg. Systemet tilpasses løpende for endringer av rammebetingelser, regelverk og beste praksis.

Våre tjenester

Factor tilbyr kompetanse for planlegging og gjennomføring av prosjekter for oppføring av næringsbygg. Med utgangspunkt i kundens behov tilpasses hensiktsmessige entrepriseformer for det enkelte prosjekt.

Industribygg

Handelsbygg

Logistikkbygg

Hallingdal bilsenter

Factor AS er engasjert i utviklingen av Hallingdal Bilsenters nye bygg i Gol. Hallingdal Bilsenter er forhandler av Mercedes Benz og Peugeot.

Bygget består av lokaler for verksted, salg og administrasjon med tilhørende fasiliteter.

Byggherre: Vesleåne AS

Arkitekt: Ingar Dalen

Areal: Ca 8000 BRA

Type bygg: Bilanlegg

Planlagt oppstart: Våren 2023.
Martin Ihler
Daglig leder

Telefon: 482 93 558
Mail: martin.ihler@factor.no

Ole Dammen
Prosjektleder

Telefon: 410 82 064
Mail: ole.dammen@factor.no

Joachim Nodeland
Prosjektleder

Telefon: 452 03 253
Mail: joachim.nodeland@factor.no

Linda Olsen
Prosjektcontroller

Telefon: 975 68 939
Mail: linda.olsen@factor.no

Factor er under etablering og på utkikk etter nøkkelpersonell til våre prosjekter.
Er dette interessant, så ta gjerne kontakt.
Avtal en samtale
Factor AS er medlem av GrønnByggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.
vår kjerne!

Vårt ledelsessystem

Vi er et entreprenørselskap som løser prosjekter med tydelige arbeidsprosesser definert i et
ledelsessystem.

Ledelsessystemet gir oss gode forutsetninger til å tilpasse prosjektfasene til prosjektenes egenart og
kundenes behov.

Ledelsessystemet er utviklet av nøkkelpersonell i Factor som har spesialisert ledererfaring og
entreprenørkompetanse for levering av næringsbygg.

Utvikling av Factors ledelsessystemer tilpasses løpende endringer av rammebetingelser, regelverk og
beste praksis.

Prosjektledelse og styring

Prosjektidentifisering
Prosjektgjennomforing
Activiteteretteroverlevering
vår kjerne!

Vårt ledelsessystem

Vi er et entreprenørselskap som løser prosjekter med tydelige arbeidsprosesser definert i et
ledelsessystem.

Ledelsessystemet gir oss gode forutsetninger til å tilpasse prosjektfasene til prosjektenes egenart og
kundenes behov.

Ledelsessystemet er utviklet av nøkkelpersonell i Factor som har spesialisert ledererfaring og
entreprenørkompetanse for levering av næringsbygg.

Utvikling av Factors ledelsessystemer tilpasses løpende endringer av rammebetingelser, regelverk og
beste praksis.